Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

mirabilia
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium

April 21 2018

mirabilia
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
mirabilia
0384 81c3 500
Reposted fromjrb jrb viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
mirabilia
Reposted fromtwice twice viaoxygenium oxygenium

April 20 2018

mirabilia
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
mirabilia
Reposted fromsilence89 silence89 vialeksandra leksandra
mirabilia
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931)
mirabilia
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeksandra leksandra
mirabilia
4608 2265 500
Reposted fromipo ipo vialeksandra leksandra

April 17 2018

mirabilia

April 11 2018

mirabilia
5375 67b3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoxygenium oxygenium
mirabilia
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoxygenium oxygenium
mirabilia
7530 e255 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoxygenium oxygenium

April 04 2018

mirabilia
mirabilia
6410 c618 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4799 6507 500
Reposted fromsosna sosna viaoxygenium oxygenium
mirabilia
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viascorpix scorpix

March 31 2018

mirabilia
5804 bdcc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2018

mirabilia
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl