Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
mirabilia
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen viascorpix scorpix
5511 69f6
warte miliona repostów.
Reposted fromidiod idiod viaoxygenium oxygenium
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
Tak jakoś wyszło, że potrzebuję Cię do szczęścia.
Reposted fromenchantement enchantement viaoxygenium oxygenium

October 03 2017

mirabilia
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawkwardx awkwardx
mirabilia
2314 30b3 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawkwardx awkwardx
mirabilia
Minęło osiem miesięcy. Z Nią życie miało smak. Cokolwiek się z Nią robiło, miało się poczucie, że to coś wspaniałego. Choćby zakupy w sklepie spożywczym. Nie mam skłonności do przygód, ale przy Niej czułem się śmielej. A teraz to wszystko zostało mi zabrane. Czuję się nic niewart. Była olśnieniem. Jakbym patrzył w Słońce, wiedziałem że nie wolno, ale wrażenie było tak przemożne, że nie mogłem przestać. Móc na nią patrzeć to coś wspaniałego.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaawkwardx awkwardx
mirabilia
3765 6b9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawkwardx awkwardx
mirabilia
1616 8592
Reposted fromoutoflove outoflove viaawkwardx awkwardx
mirabilia
mirabilia

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viavioloncelliste violoncelliste
mirabilia
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
mirabilia
mirabilia
5621 c5e6 500
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl