Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

mirabilia
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
mirabilia
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
mirabilia
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony viaelinela elinela
1227 7e2e
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaelinela elinela
mirabilia
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaelinela elinela
mirabilia
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaelinela elinela
mirabilia
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajossie jossie
mirabilia
7347 a123 500
Reposted fromumorusana umorusana viajossie jossie
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoxygenium oxygenium
mirabilia
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl