Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

mirabilia
Reposted fromnosiemka nosiemka viascorpix scorpix
mirabilia
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viajossie jossie

August 14 2017

mirabilia
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
8445 9adf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5064 3e73 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajossie jossie
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
9190 ddd7 500
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia

August 11 2017

mirabilia
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
0663 cc0b 500
mirabilia
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
2801 af8f
mirabilia
mirabilia
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
mirabilia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialeksandra leksandra
mirabilia
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl