Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia

February 19 2018

mirabilia
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viacochenille cochenille
mirabilia
5803 ec12 500
Świetlicki.
mirabilia
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
mirabilia
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaoxygenium oxygenium
mirabilia
5092 4008
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
mirabilia
mirabilia
5183 8447
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4312 1b74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4238 ec58 500
Reposted frompapaj papaj viaoxygenium oxygenium

January 31 2018

mirabilia
mirabilia
mirabilia
mirabilia
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna viaoxygenium oxygenium
mirabilia
mirabilia
1198 abda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl