Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

mirabilia

September 08 2019

mirabilia
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannakies pannakies
mirabilia
mirabilia
mirabilia
4635 5b1f 500
mirabilia
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
mirabilia
mirabilia
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
mirabilia
Reposted fromshakeme shakeme viaelinela elinela
mirabilia
1638 d343 500

September 07 2019

mirabilia
4784 7b4c 500
Reposted frompiehus piehus
mirabilia
4808 387c 500
Reposted frompiehus piehus

August 31 2019

mirabilia
9533 3a43 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus

August 23 2019

mirabilia
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
mirabilia
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viapiehus piehus
mirabilia
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viapiehus piehus
mirabilia
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapiehus piehus
mirabilia
5284 8ee4 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapiehus piehus
mirabilia
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect viapiehus piehus
mirabilia
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl