Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

mirabilia
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viaoxygenium oxygenium
mirabilia
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
mirabilia
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
mirabilia
mirabilia
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
mirabilia
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
mirabilia
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3542 c233
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 04 2017

mirabilia
2911 76a4 500
Reposted fromkropq kropq viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Reposted frombluuu bluuu

July 01 2017

mirabilia
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
5280 3808 500
Borszewicz, Mroki
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapelnaradosci pelnaradosci
mirabilia
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl