Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

mirabilia
0249 a16c 500
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
mirabilia

May 05 2019

mirabilia
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka

May 04 2019

mirabilia

May 03 2019

mirabilia
4316 e0ae 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
mirabilia
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viaso-so so-so

April 29 2019

mirabilia
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
mirabilia
4246 e05d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4247 e33c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. 
W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. 
To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

https://pl.aleteia.org/2018/02/15/do-czego-tak-naprawde-zobowiazuje-nas-przysiega-malzenska/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4295 1b09
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
4296 3b0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mirabilia
8544 27b7 500
Reposted fromcotarsky cotarsky viaelinela elinela
mirabilia
mirabilia
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela

March 31 2019

mirabilia
5594 caf5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies

March 29 2019

mirabilia
Reposted frombluuu bluuu
mirabilia
mirabilia
8610 6854
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaelinela elinela
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl