Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

mirabilia
0628 9c6b 500
Reposted fromcontigo contigo viaoxygenium oxygenium
mirabilia
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoxygenium oxygenium
mirabilia
4909 743d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
mirabilia
8908 1d0a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoxygenium oxygenium
mirabilia
3242 431b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaoxygenium oxygenium
mirabilia
5505 8065 500
Reposted frommesoup mesoup viaoxygenium oxygenium
mirabilia
8826 fb79 500
mirabilia
6360 5b6f 500
Reposted fromtichga tichga viaoxygenium oxygenium

February 12 2020

mirabilia
5763 1fba
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapannakies pannakies
mirabilia
9203 bd11 500
mirabilia
mirabilia
mirabilia
mirabilia
3140 8cd4 500
mirabilia
jak się coś w głowie nie mieści to trzeba mieć to w dupie
mirabilia
8566 fc8b 500
mirabilia
mirabilia
mirabilia
mirabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl